ŞAHIS İŞLETMESİNDEN ADİ ORTAKLIK İŞLETMESİNE GEÇİŞ

ŞAHIS İŞLETMESİNDEN ADİ ORTAKLIK  İŞLETMESİNE GEÇİŞ

          
Şahıs işletmesi esas olarak tek girişimci tarafından oluşturulmuş işletmedir. Şahıs işletme sahibi esnaf, sanatkâr, tacir ya da sanayici olabilmektedir. Şahıs işletme sahibi işletmeyi kendi adına tek başına idare etmektedir. Şahıs işletmesinde tüm vergi mükellefiyetleri işletme sahibi adına tahakkuk etmektedir.
Adi ortaklık ise birden fazla şahsın bir araya gelmesiyle oluşturulmuş işletme şeklidir.

Bilindiği üzere "adi ortaklık" Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. 6098 sayılı Yeni Borçlar Kanununun 620’nci maddesinde adi ortalık şu şekilde tanımlanmaktadır: "Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tâbi âdi ortaklık sayılır”

Bu düzenleme uyarınca, adi ortaklık gerçek şahıslar arasında herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurulabilen bir işletme türüdür.

Bilindiği üzere adi ortaklıklarda katma değer vergisi ve gelir vergisi stopaj mükellefiyeti adi ortaklık adına tesis edilirken, gelir vergisi ve geçici vergi mükellefiyeti ortaklar adına tesis edilmektedir. Bir diğer ifadeyle katma değer vergisi ve gelir vergisi stopaj beyanları adi ortaklık işletmesi adına verilirken, gelir vergisi ve geçici vergi beyanları her bir ortak tarafından kendi payına düşen kısım itibariyle verilmektedir.
Şahıs işletme sahibinin ticari işletmesine yeni ortak alması ile birlikte artık işletmenin niteliği değişmiş olmaktadır. Yani ferdi işletmeden adi ortaklık işletmesine geçilmiş olmaktadır. Bu durumda bazı vergisel yükümlülükleri beraberinde getirmektedir.

Uğur UĞURLU
Vergi Denetmeni


 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !